Chúng tôi tham dự Triển lãm điện Iran lần thứ 15

- Nov 18, 2015-

Trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 năm 2015, theo lời mời của khách hàng, chúng tôi đã đến thăm nhà máy của các khách hàng Iran và tham dự Triển lãm Điện lực Iran lần thứ 15.