Chúng tôi tham gia triển lãm 15th điện Iran

Trong Nov.5~12, năm 2015, theo lời mời của khách hàng của chúng tôi, chúng tôi viếng thăm các nhà máy của các khách hàng của Iran và tham gia triển lãm 15th điện Iran.