Chúng tôi VCB cũng được cài đặt trong Switchgear của khách hàng

- Jan 04, 2019-

Trong thời gian 12 ~ 17, năm 2018, tổng giám đốc và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã đi đến công ty của một trong những khách hàng ở nước ngoài.

Trong công ty của họ, chúng tôi có một cuộc thảo luận tốt với họ về phát triển dự án mới. Trong thời gian tham quan, chúng tôi tìm thấy sản phẩm của chúng tôi, như vacuum circuit breaker, đồng thành phần đang chạy tốt trong switchgear của họ. Chúng tôi giành được niềm tin của họ về hiệu suất các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hy vọng một năm mới tuyệt vời 2019!

df4efd017d44f3e9e0fab8ab0fbbf97