Joyelectric đã có một kết thúc thành công vào năm 2018

- Jan 02, 2019-

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hợp tác của bạn và hỗ trợ cho công ty chúng tôi trong năm 2018.

Trong năm nay, chúng tôi tiến bộ tuyệt vời cả về số lượng khách hàng và bán hàng. Các dự án hợp tác phát triển một số thành công đã hoàn thành và chúng tôi cung cấp một số lô sản phẩm cho đối tác của chúng tôi và đã đạt được danh tiếng tốt. Một số mẫu mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi là vẫn còn đang được thử nghiệm, sẽ là yếu tố tăng trưởng cho doanh nghiệp của chúng tôi trong năm tới.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện với một thái độ khiêm tốn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Chúng tôi chúc bạn một happy new year!