Mẫu đầu tiên của Bộ ngắt mạch chân không và các thành phần VCB cho khách hàng OEM

- Mar 19, 2016-

Mẫu đầu tiên của Bộ ngắt mạch chân không và các thành phần VCB cho một trong các khách hàng OEM của chúng tôi. Chất lượng chuyên biệt của chúng tôi, dịch vụ ân cần với giá cả cạnh tranh phải giành được sự hợp tác lâu dài!