Ăn mừng sự ra mắt của trang web mới của chúng tôi

Với sự phát triển thị trường của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng thông báo sự ra mắt của trang web mới của chúng tôi: www.joyelectric-china.com. Trang web mới là đặc trưng với các sản phẩm chính của chúng tôi, trong khi đó, để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng cũ và mới, chúng tôi cho biết thêm thêm phạm vi kinh doanh, chẳng hạn như máy xử lý được sử dụng cho các sản phẩm năng lượng điện, tương đối thử nghiệm thiết bị vv. Xin vui lòng đưa cho bạn ít thời gian để bắt đầu một "tour du lịch mới", bạn sẽ có một bất ngờ mới!