Chào mừng sự ra mắt của trang web mới của chúng tôi

- Jun 28, 2016-

Với sự phát triển thị trường của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng thông báo sự ra mắt của trang web mới của chúng tôi: www.joyelectric-china.com . Trang web mới nổi bật với các sản phẩm chính của chúng tôi, trong khi đó, để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng cũ và mới, chúng tôi bổ sung thêm phạm vi kinh doanh, chẳng hạn như máy xử lý được sử dụng cho các sản phẩm điện, dụng cụ thử nghiệm tương đối, v.v. bạn có ít thời gian để bắt đầu một "tour" mới, bạn sẽ có một bất ngờ mới!