Liên hệ tĩnh2

Liên hệ tĩnh2

1.Là một phần quan trọng của công tắc điện cao thế.
2. Ngoài độ dẫn điện cao, các bộ phận tiếp xúc cũng đòi hỏi độ bền và độ cứng cao.
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Tiếp xúc tĩnh là một phần quan trọng của công tắc điện cao thế. Việc chuyển đổi của chuyển đổi điện áp cao phụ thuộc vào nó. Tuổi thọ của nó xác định tuổi thọ của công tắc điện áp cao, và sau đó xác định hoạt động an toàn của lưới truyền tải và biến đổi điện áp cao. Danh bạ dựa vào độ cứng của chính chúng để tạo lực nhấn lên các tiếp điểm đang di chuyển khi chúng đang làm việc. Do đó, ngoài độ dẫn điện cao, các bộ phận tiếp xúc cũng đòi hỏi độ bền và độ cứng cao. hình ảnhhình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnhYêu cầu thông tin