Màn trập

Màn trập

Kết hợp với KYN28A-12(GZS1) switchgear
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Joyelectric quốc tế là một Trung Quốc chụp nhà phân phối chuyên nghiệp và các đại lý trong số những người nổi tiếng như nhà sản xuất và nhà cung cấp, chào mừng đến với thứ tự chụp sản phẩm từ nhà máy và công ty của chúng tôi.

Sơ đồ lắp ráp Van cơ chế thiết bị 5XS.320.010 cho switchgear Trung loại chiều rộng mà là 800mm

Danh sách mục Van cơ chế thiết bị 5XS.320.010 cho switchgear Trung loại chiều rộng mà là 800mm

S.N

Tên

Mã sản phẩm

SL

1

Hỗ trợ ngay

8XS.123.011

1

2

Bên phải tấm

5XS.235.011

1

3

Lable tấm

8XS.866.014

1

4

Bên trái tấm

5XS.235.010

1

5

Còn hỗ trợ

8XS.123.010

1

6

Kết nối tấm Hàn

5XS.174.016.1 (kết hợp với VD4)

2

5XS.174.016.2 (kết hợp với VS1)

5XS.174.016.3 (kết hợp với VB2)

7

Van thấp

8XS.320.010

1

8

Baffle 8

8

9

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.013

3

10

Kết nối tấm Hàn

5XS.174.015.1 (kết hợp với VD4, 40kA)

2

5XS.174.015.2 (kết hợp với VS1, 31.5kA)

5XS.174.015.3 (kết hợp với VS1)

5XS.174.015.4 (kết hợp với VB2)

11

Lable tấm

8XS.866.012

1

12

Lable tấm

8XS.866.013

2

13

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.012

3

14

Upper Van

8XS.320.010

1

15

Hướng dẫn thanh

8XS.234.011 (kết hợp với VD4, VS1)

2

8XS.234.011.1 (kết hợp với VB2)

16

Giới hạn tay áo

8XS.210.101

2

Mục danh sách đặc tả Van

Mã số

5XS.320.010.1

5XS.320.010.2

5XS.320.010.3

5XS.320.010.4

5XS.320.010.5

Chiều rộng của tủ

650mm

700mm

840mm

900mm

1000mm

Upper Van

8XS.320.011.1

8XS.320.011.2

8XS.320.011.3

8XS.320.011.4

8XS.320.011.5

Van thấp

8XS.320.010.1

8XS.320.011.2

8XS.320.011.3

8XS.320.011.4

8XS.320.011.5

Sơ đồ lắp ráp thiết bị cơ chế Van 5XS.320.011 cho Trung loại switchgear chiều rộng mà là 1000 mm

Danh mục thiết bị cơ chế Van 5XS.320.011 cho Trung loại switchgear chiều rộng mà là 1000 mm

S.N

Tên

Mã sản phẩm

SL

1

Hỗ trợ ngay

8XS.123.276

1

2

Bên phải tấm

5XS.235.012

1

3

Lable tấm

8XS.866.014

1

4

Bên trái tấm

5XS.235.013

1

5

Còn hỗ trợ

8XS.123.275

1

6

Kết nối tấm Hàn

5XS.174.281

2

7

Van thấp

8XS.320.273

1

8

Baffle 8

DK-10

8

9

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.278

3

10

Kết nối tấm Hàn

5XS.174.282

2

11

Lable tấm

8XS.866.012

1

12

Lable tấm

8XS.866.013

2

13

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.277

3

14

Upper Van

8XS.320.274

1

15

Hướng dẫn thanh

8XS.234.272

2

16

Giới hạn tay áo

8XS.210.011

2

Mục danh sách đặc tả Van

Mã số

5XS.320.011.1

5XS.320.011/JY

5XS.320.011.2

5XS.320.011.3

Chiều rộng của tủ

800mm

1000mm(INSULATION)

1100mm

1200mm

Upper Van

8XS.320.274.1

5XS.320.275

8XS.320.274.2

8XS.320.274.3

Van thấp

8XS.320.273.1

5XS.320.275

8XS.320.273.2

8XS.320.273.3

Sơ đồ lắp ráp của phía trên Van cơ chế thiết bị 5XS.320.012/5XS.320.012.1 cho switchgear Trung loại chiều rộng mà là 800mm / 1000mm

Mã danh sách phía trên Van cơ chế thiết bị 5XS.320.012/5XS.320.012.1 cho switchgear Trung loại chiều rộng mà là 800mm / 1000mm

S.N

Tên

Mã sản phẩm

SL

1

Hỗ trợ ngay

8XS.123.011

1

2

Thấp hơn kết nối tấm lắp ráp (bên phải)

5XS.174.004

1

3

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.012

2

4

Thấp hơn kết nối tấm lắp ráp (bên trái)

5XS.174.003

1

5

Máy Giặt 6

GB97.1-85

14

6

Máy Giặt 6

GB93-87

8

7

Bù-lông M6x12

GB5783-86

8

8

Còn hỗ trợ

8XS.123.010

1

9

Baffle 8

DK-8

4

10

Kết nối tấm Hàn

5XS.174.015.1

(H = 535giống như VD440kA)

5XS.174.015.2

(H = 465tương tự như 31.5kA)

5XS.174.015.3

(H = 555tương tự như VS1)

2

11

Hỗ trợ các mảng

8XS.123.013

2

12

Hướng dẫn thanh

8XS.234.011

2

13

Upper Van

8XS.320.011)Phù hợp với 800 mm chiều rộng)

8XS.320.011.5)Trận đấuchiều rộng 1000 mm)

1

14

Lable tấm

8XS.866.013

1

15

Lable tấm

8XS.866.012

1

16

Giới hạn tay áo

8XS.210.011

2

Yêu cầu thông tin