Hướng dẫn đường sắt

Hướng dẫn đường sắt

Kết hợp với KYN28A-12(GZS1) switchgear
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Joyelectric quốc tế là một chuyên nghiệp Trung Quốc hướng dẫn đường sắt nhà phân phối đại lý trong số những người nổi tiếng như nhà sản xuất và nhà cung cấp, chào mừng đến với sản phẩm sắt hướng dẫn đặt hàng từ nhà máy và công ty của chúng tôi.

Đề cương và cài đặt kích thước của hướng dẫn đường sắt 5XS.260.010/5XS.260.011 (tiêu chuẩn)

Hướng dẫn đường sắt 5XS.260.010/011.3 (Long loại: Lengthen200, được trang bị với 3AH, ZN12, ZN28, ZN65 vv để tái trang bị các loại withdrawable VCB)

Hướng dẫn rail5XS.260.010/011.10 (Long loại: Lengthen153, được trang bị với VB2)

Được trang bị điện kẹp hướng dẫn đường sắt (đồng dẫn đường sắt)

Yêu cầu thông tin