Tủ tường 12kV / Ống tường

Tủ tường 12kV / Ống tường

Joyelectric quốc tế là một nhà sản xuất Trung Quốc 12kv tường bushing nhà sản xuất, phân phối và nhà cung cấp, chào mừng để 12kv tường bushing sản phẩm từ nhà máy và công ty của chúng tôi. Loại Bushing: TGZ1-12 Điện áp định mức: 12kV Loại Bushing: TGZ6-12 Xếp hạng ...
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Tủ tường 12kV / Ống tường

Joyelectric quốc tế là một nhà sản xuất Trung Quốc 12kv tường bushing nhà sản xuất, phân phối và nhà cung cấp, chào mừng để 12kv tường bushing sản phẩm từ nhà máy và công ty của chúng tôi.

Ống nối

Loại: TGZ1-12

Điện áp định mức: 12kV

L x W

A

85 x 15


Ống nối

Loại: TGZ6-12

Điện áp định mức: 12kVL x W

A

65 × 15

B

90 × 18

C

110 x 18

D

128 x 85Ống nối

Loại: TGZ7-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

50 × 5

B

63 x 10

C

90 × 18

D

110 x 18

E

1 10 × 50

F

137 × 45

Ống nối

Loại: TGZ8-12

Điện áp định mức: 12kVL x W

A

50 × 5

B

70 × 18

C

110 x 18

D

110 x 50

E

137 x 70

F

128 × 18 × 2

Ống nối

Loại: TGZ9-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

110 × 36

B

128 x 42

Ống nối

Loại: TGZ10-12

Điện áp định mức: 12kV

L x W

A

65 × 13

B

88 X 15

C

90 × 18


Ống nối

Loại: TGZ11-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

53 x 10

B

65 × 15


Ống nối

Loại: TGZ12-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

135 x 42

B

146 × 42


Ống nối

Loại: TGZ13-12

Điện áp định mức: 12kVL × W

A

105 x 15

B

110 x 18

C

110 × 45

D

113 x 18


Ống nối

Loại: TGZ14-12

Điện áp định mức: 12kV

L x W

A

110 × 42


Ống nối

Loại: TGZ15-12

Điện áp định mức: 12kV

L x W

A

90 × 25


Ống nối

Loại: TGZ16-12

Điện áp định mức: 12kVỐng nối

Loại: TGZ17-12

Điện áp định mức: 12kV

Ống nối

Loại: TGZ18-12

Điện áp định mức: 12kVỐng nối

Loại: TGZ19-12

Điện áp định mức: 12kVL x W

A

130 X 78

B

135 x 36


Ống nối

Loại: TGZ20-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

65 × 15

B

90 × 18

C

110 x 18

D

128 x 18 x 2

Ống nối

Loại: TGZ21-12

Điện áp định mức: 12kV
L x W

A

66 × 11

B

66 × 36

C

88 × 16

D

88 × 136


Ống nối

Loại: TGZ22-12

Điện áp định mức: 12kVL x W

A

108 x 16

B

108 × 36

C

128 x 16

D

128 x 36


Ống nối

Loại: TGZ23-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

108 x 60

B

128 x 36

Ống nối

Loại: TGZ24-12

Điện áp định mức: 12kV

L x W

A

65 × 15

B

90 × 18

C

110 × 45

D

133 x 18

Ống nối

Loại: TGZ25-12

Điện áp định mức: 12kV


L x W

A

85 x 15

B

90 × 18

C

90 × 45

D

133 x 68


Ống nối

Loại: TGZ26-12

Điện áp định mức: 12kV


Ống nối

Loại: TGZ28-12

Điện áp định mức: 12kV


Ống nối

Loại: TGZ28-12

Điện áp định mức: 12kV

Ống nối

Loại: TGZ30-12

Điện áp định mức: 12kV


Ống nối

Loại: TGZ30-12

Điện áp định mức: 12kV


Ống nối

Loại: TGZ33-12

Điện áp định mức: 12kV

Ổ nối nối 17.5kV

Kiểu: TGZ01-17.5

Điện áp định mức: 17.5kV


Ống nối CT

Loại: TGZ34-12

Điện áp định mức: 12kV

Dòng định mức: 630A

Ống nối CT

Loại: TGZ35-12

Điện áp định mức: 12kV

Dòng định mức: 1250A

Ống nối CT

Loại: TGZ36-12

Điện áp định mức: 12kV

Dòng định mức: 2000A


Nếu bạn muốn báo giá hoặc thông tin thêm về sản phẩm này, vui lòng điền vào mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.


Yêu cầu thông tin