Bộ điều khiển Mật độ MK-40SF6

SF6 Density Controller.png

MK-40 được thiết kế để kiểm soát sự rò rỉ và áp lực của SF6 trong kỹ thuật điện, chẳng hạn như chuyển mạch điện áp cao, đặc biệt đối với SF6 với mật độ trung bình / thấp. Temp của nó. bồi thường sử dụng nguyên lý cân bằng mật độ bằng nhau SF6 buồng khí khép kín tạo nên bất lợi của việc bồi thường bằng kim loại nhiệt.


Tính năng Manin

  1. Cấu trúc SS làm cho nó có thể được sử dụng trong những tình huống ghê tởm.

  2. Nhập khẩu vi-tắc để rò rỉ và hồ quang và quân đội vi chuyển đổi giữ cho sản lượng đáng tin cậy.

  3. Khí ga tuyệt vời

  4. Sự ổn định lâu dài